About The Project

 

 

 

PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ COMENIUS

(Wielostronny projekt partnerski z programu europejskiego

UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE)

1.     Temat: „ Wine - an European basset” – „Wino-europejskie dziedzictwo kulturowe”.

2.     Kraje partnerskie: Niemcy (koordynator główny projektu), Polska, Włochy, Francja, Turcja, Grecja, Chorwacja, Litwa, Rumunia, Hiszpania, Portugalia.

3.     Koordynatorzy projektu w II LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Końskich: Małgorzata Świtakowska i Jolanta Kozubska.

4.     Cele projektu:

- rozwijanie umiejętności językowych młodzieży, poznawanie języków obcych, uświadamianie młodzieży jak ważną rolę pełni znajomość języków obcych w dzisiejszym świecie,

- rozwijanie świadomości narodowej i regionalnej młodych ludzi,

- poznawanie spuścizny kulturowej Europy,

- odnajdywanie przez młodych ludzi elementów kulturowych i historycznych jednoczących młodych ludzi z całej Europy, odnajdywanie „jedności w różnorodności”,

- umożliwienie młodym ludziom spotkania i zawarcia przyjaźni z młodzieżą z krajów partnerskich, poznania ich w sytuacjach codziennych np. w szkole,

- poznawanie i rozwijanie różnych aspektów kulturowych, ekonomicznych, historycznych, społecznych i naukowych dotyczących krajów partnerskich wśród młodzieży z tych krajów,

- umożliwienie młodym ludziom wykorzystania zdobytej wiedzy poprzez wykonywanie różnorodnych projektów typu publikacje dotyczące współpracy z młodzieżą z innych krajów, ulotki, magazyny, płyty CD, strony internetowe itp.

- umożliwienie młodzieży wyjazdów zagranicznych do krajów partnerskich.

5.     Grupa docelowa w II LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Końskich: uczniowie uczący się języków obcych w klasach rozszerzających te przedmioty, zwłaszcza młodzież z rodzin uboższych, których sytuacja finansowa nie pozwala na jakiekolwiek wyjazdy; uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce języków obcych.

6.     Zadania do wykonania dla wszystkich partnerów:

- kierowanie i administrowanie projektem w szkole macierzystej, koordynowanie grupowej pracy uczniów i nauczycieli; zorganizowanie zakwaterowania dla uczniów i nauczycieli podczas wizyty partnerów (uczniowie w rodzinach, nauczyciele w tanich hotelach lub rodzinach),

- zorganizowanie spotkania we własnym kraju tematycznie związanym z winem,

- przygotowanie różnorodnych działań podczas wizyty partnerów np. przełamujących lody, własnych prezentacji i ewaluacji,

- dbanie o to aby założenia projektu były prawidłowo wdrażane i aby zostały uzyskane założone efekty końcowe zgodne z projektem,

- publikowanie stosownej dokumentacji związanej z projektem na specjalnie do tego celu założonej stronie internetowej zatytułowanej: „Comenius Project: Wine-an European asset” zaopatrzonej logo projektu,

- utrzymywanie stałego kontaktu  mailowego z partnerami projektu,

- stworzenie narzędzi ewaluacyjnych w j. angielskim do przyszłego wykorzystania,

- napisanie sprawozdania z realizacji projektu wspólnie z innymi partnerami.

7.     Zadanie szczegółowe dla II LO w Końskich: przygotowanie wizualnej dokumentacji całego projektu na CD dla każdego partnera (zdjęcia, filmy).

 

Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 

-Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”  

 UMOWA FINANSOWA 

Program  „Uczenie się przez całe życie” 

Comenius 

Partnerski Projekt Szkół 

NUMER UMOWY – 2012-1-DE3-COM06-27314 3