Competitions

II LO ogłasza konkurs na logo
realizowanego w naszej szkole projektu
w ramach programu ComeniusII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej -Curie ogłasza konkurs na znak graficzny realizowanego w naszej szkole projektu w ramach programu Comenius. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego (logo), charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym spełniającym jednocześnie rolę marketingową oraz informacyjną.

Wymagania, jakie między innymi powinien spełniać projekt znaku graficznego:

Należy przedstawić wersję elektroniczną projektu logo wraz z hasłem w wersji kolorowej i czarno-białej oraz kilku wizualizacji na nośniku elektronicznym, płycie CD, w formacie pdf, w formacie plików jpg, rozdzielczość min. 300 dpi oraz w formacie wektorowym z podaniem parametrów graficznych niezbędnych do właściwego użytkowania.


Prace konkursowe należy złożyć w podpisanej kopercie w terminie do 1.10.2012 do pani prof. Ewy Szwed


Dla zwycięzców przewidziane są nagrody!